Physical education, sport, kinesitherapy science conference, Blagoevgrad, Bulgaria
Научна конференция "Физическо възпитание, спорт, кинезитерапия" - Благоевград - България